Lipsey v. MNR, 85 DTC 5080, [1984] CTC 675 (FCTD)

Citations
85 DTC 5080, [1984] CTC 675

Case tabs